Rekruttering

Vi bistår kunder i et vidt spekter av bransjer, og har spesialisert oss på utvelgelse av kandidater til ledelse-, salgs- og markedsstillinger. Vi tilpasser løsningene til våre kunders behov, og alltid med respekt for mennesker og verdier.

Vi har erfart at grundighet varer lengst

I over 20 år har vi gjennomført oppdrag med fokus på grundighet. Tusenvis av oppdrag og titusenvis av intervjuer har gitt oss bred erfaring i rekrutteringsfaget og én ting har vi lært – repetisjon og kompromissløst søkelys på kvalitet gir solide kandidater.

Hos oss har alle konsulentene erfaring fra yrkene de rekrutterer til. Vi har erfart hvilke suksesskriterier som ligger bak gode prestasjoner i et konkurranseutsatt næringsliv – dette er nøkkelen til gode rekrutteringsprosesser.

Prosessen, steg of steg

Prosessen, steg of steg

Steg 1

Utforming av stillingsinnhold og jobbanalyse. Planlegge prosessen videre og utlyse stillingen ved bruk av tiltak og hjelpemidler som gjør stillingen mer synlig. Vi i bruker ulike kanaler og annonserer der det er hensiktsmessig for å tiltrekke de riktige kandidatene.

Steg 2

Mottak og registrering av søknader. Søknadsadministrasjon og headhunting på de riktige kandidatene for stillingen. Kontakt med søkere frem til søknadsfristen går ut og informasjonsarbeid. Utvelgelse av kandidater.

Steg 3

Test av potensielle kandidater. Vi bruker personlighetstester, ferdighetstester, evnetester og kognitive tester. Vi innhenter dokumentasjon om kandidatene, gjør et utvalg og innkaller til intervju.

Steg 4

Første intervjurunde med kandidatene. Vi ser på testresultater og innhenter referanser. Utvelgelse av kandidater.

Steg 5

Presentasjon av kandidater til arbeidsgiver. Annen gangs intervju blir gjennomført. Endelig vurdering blir tatt av kandidatene. Sluttintervju med kandidat og ansettelse.

Les mer om rekruttering

Se alle artikler

Rekruttering og diskriminering

Det norske arbeidsmarkedet preges av økt mangfold. Vi ser her på noen av de utfordringene dette kan gi…

Få siste nytt fra Impact

Design og utvikling av Konsis digital